Manifest

"La paz no es solamente la ausencia de la guerra; mientras haya pobreza, racismo, discriminación
y exclusión difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz"

La realitat social cada dia ens demostra els diferents problemes d’intolerància que patim, no solament entre la gent adulta sinó també entre la gent jove, els adolescents i fins i tot els infants. Aquesta problemàtica, moltes vegades, pot arribar a derivar en violència de gènere, assetjament escolar, xenofòbia, homofòbia i maltractament animal, entre d’altres. És evident que encara hi ha una feina molt gran a fer des de l’educació tant formal com informal per invertir aquestes conductes que no es corresponen amb els temps que vivim.

Encara que en els últims anys hem vist néixer un discurs que intenta pal.liar aquestes xacres a la nostra societat, continua sent molt necessari fer un treball de base per generar consciència des dels més petits i formar noves generacions amb valors com el respecte envers el diferent.

Creiem que lluitar per generar una societat que, a poc a poc, es construeixi a partir dels valors de respecte cap a l’altre és clau en un moment en què la globalització ha provocat una sèrie de fenòmens irreversibles com les migracions a gran escala a causa de la pobresa, les guerres i els factors climàtics; la ferocitat de les grans empreses i la competitivitat que el sistema capitalista exigeix a la persona, i la fixació d’una sèrie d’estereotips negatius cap a diferents sectors de la població.

Per nosaltres, aquesta lluita ha de ser feta diàriament, a través d’una educació cap als més petits que permeti un element clau: la reflexió crítica cap a l’entorn. El nostre objectiu és que, a través de l’art comunitari, els infants desenvolupin la seva pròpia autoestima, que adoptin un pensament crític i una responsabilitat cap a la societat com a individus que en formen part. Tan sols així podrem construir un món on tothom hi tingui cabuda i on es dialogui, s’escolti i es respecti l’altre.